Podmínky

Prevádzka serveru Úschovňa.cz sa riadi nasledujucími podmienkami:


  • Prevádzkovateľom služby Úschovňa.cz (ďalej len Úschovňa) je Capsa-Premier.cz, s.r.o., Saturnova 1197/1, Praha, Uhříněves, 104 00, IČ: 60751878, DIČ: CZ60751878
  • Používanie služby Úschovne je spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka, pričom základná verzia je bezplatná. Limity pre objem zásielky, počet stiahnutí a dobu uloženia dát na servri si volí užívateľ.
  • Je zakázané nahrávať na Úschovňu nelegálny software, zoznamy kreditných kariet a ostatné dáta, ktorých povaha je v rozpore s platnými zákonmi Českej republiky či ďalších zúčastnených štátov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takéto súbory zmazať a/alebo použiť ako dôkazový materiál v prípadnom súdnom spore.
  • Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za škody spôsobené stratou či vyzradením informácií v priebehu prenosu dát do/z Úschovne či po dobu ich uskladnenia
  • Prevádzkovateľ služby sa zaväzuje, že nepoužije uvedené elektronické adresy užívateľov Úschovne inak ako pre zaslanie upozornení na uloženie zásielky (v súlade so zákonom 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov). Súčasťou informačného e-mailu môže byť reklamné oznámenie prevádzkovateľa tohoto portálu alebo tretích strán. Adresy nebudú použité k odosielaniu nevyžiadaných e-mailov, ani nebudú poskytnuté tretej strane.
  • Na Úschovni sa zobrazujú reklamy poskytované reklamnými spoločnostiami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o Vašich návštevách týchto i iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré Vás zaujímajú. Ak sa chcete o týchto postupoch dozvedieť ďalšie informácie a ak chcete vedieť, ako môžte týmto spoločnostiam zabrániť vo využívaní uvedených údajov, kliknite sem
  • Na objednané služby sa vzťahuje záruka po dobu 6 mesiacov. Užívateľ má právo uplatniť reklamáciu výpadku a porúch u poskytovateľa, a to písomne poštou, e-mailom, telefonicky alebo osobne na adrese poskytovateľa v lehote najneskôr 6 mesiacov od zistenia závady či výpadku. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré užívateľovi alebo tretím osobám vzniknú v dôsledku neposkytnutia služieb, alebo chybného poskytnutia služieb.
© 2012 Capsa-Premier.cz, s.r.o. | Najděte nás na Google+
Servery jsou umístěny u Master Internet - Server Hosting, Server housing.
Předpověď počasí dodává Meteoskop.cz.